Demo Laboratoryalarımız

Görmək inanmaqdır

Müştərilərin yeni bir analitik cihaz almadan əvvəl, o cihazı görmək, istifadə və nümunələrini analiz edərək, etibarlı və doğru cihaz seçimi edə bilmək istiqamətində gedərək artan tələblərinə cavab verə bilmək üçün, firmamız İSTANBUL və ANKARADA öz məkanında "Demonstarasyon Laboratoriyaları" qurmuşdur.

İSTANBUL laboratoriyası, cihazları görüb istifadə etmənin yanında, müştərilərin analizlərinidə reallaşdıra, alt quruluşa və lazımlı köməkçi laboratoriya avadanlıqlarına da sahib tam funksional bir laboratoriya mövqesindədir Bu laboratoriya, demonstrasyon və müştəri istifadəsi xaricində, aplikasyona istiqamətli ümumi həll inkişaf etdirmək, təhsil, atelye fəaliyyət (work-shop), və seminarlar içində istifadə edilməkdədir.

Bu laboratoriyada mövcud əsas analitik cihazlar: AAS, ICP, ICP-MS, GC, HPLC, GC-MS, FT-IR, UV dır.

Ankara laboratoryamız isə təqdimat və təhsil xidmətlərinin yanında, Kənd Təsərrüfatı və Kənd Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş bir Torpaq, Bitki, Suvarma Suyu laboratoriyasıdır.

İstanbul Laboratoriyalarımız

1- DEMO LABORATORYAMIZ

İstanbul Demo Laboratoryamız, yalnız analitik cihazları deyil, nümunə hazırlama və real analiz üçün lazım olan bütün köməkçi laboratoriya avadanlıq və vəsaitlərini də ehtiva edən tam funksional bir alt quruluşa sahib, müasir bir laboratoriyadı.


Laboratoriyada istifadəçi təlimi yanında, metod inkişaf xidmətləri də həyata keçirilir.


2- İNORGANİK ANALİZ SİSTEMLƏRİ

AAS, ICP, ICP-MS, MWD3- KROMATOGRAFİK ANALİZ SİSTEMLƏRİ

GC-HS, HPLC, GC-MS4- MOLEKULYAR SPEKTROSKOPİYA və MATERİAL KARAKTERİZASYON SİSTEMLƏRİ

FT-IR, UV-VIS, DSC5- QİDA ANALİZ SİSTEMLƏRİ

ZÜLAL TƏYİN SİSTEMİ, YAĞ ANALİZ SİSTEMİ, SELLÜLOZA ANALİZ SİSTEMİ, RANSİMETRE

Ankara Laboratoryalarımız

ANKARA, TORPAQ ANALİZ, BİTKİ ANALİZ, SUVARMA SUYU ANALİZ VƏ TƏHSİL, DEMOSTRASYON LABORATORİYSI

Torpaq analiz laboratoriyaları quraşdırılması və texniki təchizat təmin edilməsi mövzusunda aydın ara lider mövqesindəki firmamız, mövzunun ən əhəmiyyətli ölçüsünün "istifadəçi təhsili" olması nöqtəsindən hərəkətlə, müştərilərinə ən keyfiyyətli təhsili ən üst səviyyədə verə bilmək və istəndiyi zaman ixtisasartırma təhsili verə bilmək məqsədiylə Ankarada öz daxilində "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyin Səlahiyyətli "bir laboratoriya qurmuş və bu mövzuda nə cür ciddi olduğunu da göstərmişdir.

Tam təchizatlı, bu laboratoriyada, bu mövzuda təcrübəli texniki kəslərcə nəzəri, praktik ətraflı təhsillər verilməkdə və iştirakçılar sertifikalaşdırılmaqdadır

Bu laboratoriya eyni zamanda müştəri tələblərini də nəzərdən keçirir. Ancaq prioritet artıq nümunə yükü səbəbiylə analiz dəstəyinə ehtiyacı olan və şirkətimiz tərəfindən quraşdırılması təmin edilmiş laboratoriyalar olacaq.

Ankara LaboratuvarlarımızAnkara LaboratuvarlarımızAnkara LaboratuvarlarımızAnkara Laboratuvarlarımız

QRUP FİRMALARIMIZ

TETRAUZMANtmg ltd.ştiMaylab