MƏHSULLAR

ICP-MS

NEXION 300 ICP/MS

Ümumi Xüsusiyyətlər

 • Aşağı nümunə miqdarı (0,25 ml / dəq),
 • HF'ə dayanıqlı nümunə giriş sistemi,
 • GemCleanTM çarpaz axın nebulizer
 • 40 MHz daxili "free-running" tip, ion enerjilərinin nəzarəti üçün patentli PlasmaLockTM interfazlı RF generatoru (500-1600 watt),
 • Plazmanın mövqeyinin avtomatik olması və proqramdan xyz oxunda nizamlana bilməsi,
 • Cüt girişli turbomoleküler nasosla istifadə olunan dörd mərhələli vakuum sistemi,
 • Baxım və təmizlik tələb etməyən 90 dərəcə ion deflektor
 • Üç konuslu maksimum ion transferi təmin edən interfeys,
 • Yüksək darama sürəti 5000 amu / san,
 • Yüksək kütlə intervalı 2-285 amu,
 • Standart rejimdə, Collision cell rejimində və Reaksiya cell rejimində istifadə edilə bilən Universal cell texnologiyası,
 • Yüksək dinamik diapazonu (1,5 GHz),
 • Qızıl qablı keramika quadrupol
 • Mükəmməl abundans həssaslığı
 • Analiz mərhələsində avtomatik olaraq dəyişə bilən resolüsyon
 • 2.5 MHz, termal sabitləşdirmək quadrupol güc qaynağı
 • Eyni daramada dinamik həddi avtomatik olaraq genişlədə bilən SimulScan ion qəbul etmə modulu
 • Quraşdırılmış 3 kanallı peristaltic nasos
 • Sinxron cüt pilləli detector sistemi,

Aksesuarlar

 • Avtomatik yumalı avto Sampler
 • Törəmələndirmə HPLC
 • Laser Ablation
 

QRUP FİRMALARIMIZ

TETRAUZMANtmg ltd.ştiMaylab