MƏHSULLAR

Azot - Zülal Təyin Cihazı

Kjeldahl metodu qida və qidalardakı azot və zülal miqdarlarının təsbitində istifadə edilən ən etibarlı metoddur.

Kjeldahl metodu üç addımdan meydana gəlir

  1. Parçalama (DK 6/48 - DK 20-26 və DK 42/26)
  2. Distillə (UDK 126D - UDK 132 - UDK 142)
  3. Titration (əllə və ya ototitrator ilə)

Parçalama mərhələsində ortaya çıxan zərərli qazların mühitə verilmədən neytrallaşdırma edilməsini təmin edən sistem əlavədən istifadə edilə bilər. (SMS / JP)


 

QRUP FİRMALARIMIZ

TETRAUZMANtmg ltd.ştiMaylab