XƏBƏRLƏR

BEYNƏLXALQ BİTKİ İSLAHI KONQRESİ

10-14 Noyabr tarixləri arasında Antalyada təşkil ediləcək olan Beynəlxalq bitki islahı konqresindəyik.

www.intpbc.org

QRUP FİRMALARIMIZ

TETRAUZMANtmg ltd.ştiMaylab